O portále – pravidla

Co je portál LMS GROUP Cz?

Portál slouží k výměně informací členů LMS GROUP Cz a jejich přátel a známých. Admin si vyhrazuje právo pro mazání příspěvku bez udání důvodu,
pokud nebude příspěvek v souladu z pravidly portálu. Dále si admin vyhrazuje právo vymazat, zablokovat toho člena, který poruší pravidla portálu

Co může portál obsahovat?

Obsahem portálu se rozumí texty, odkazy, obrázky, data a případně další součásti portálu přidané členem. Za obsah příspěvku nese člen plnou odpovědnost . Přístupy, aktivity jsou zde logovány, tudíž v případě porušení zákonů ČR a EU, může admin podstoupit tyto informace orgánům činným v trestním řízení. Obsah příspěvku musí splňovat následující podmínky:

  • obsah článků je uvedením na portále veřejný
  • na portále se nesmí objevit obsah, který porušuje zákony ČR a EU, především pak autorský zákon
  • zakázána je publikace vulgárního, erotického či jinak nemorálního či urážejícího obsahu, nebo takového, který podněcuje ke zločinnosti
  • příspěvek nesmí obsahovat odkazy na jiné weby, které porušují dva předchozí body
  • portál není možné zneužívat ke stálé nebo opakované propagaci jiných webů, zejména komerčního charakteru, vyjma odkazů na akce
  • je zakázáno využívat obsah příspěvků jako prostor pro reklamu
  • obsah portálu nesmí být kopírován na jiné weby nebo naopak kopírován z cizích webů
  • obsah portálu nesmí poškozovat LMS GROUP Cz a další projekty LMS GROUP Cz

Admin má právo zamezit zveřejnění příspěvku pokud
nesplňuje některou z uvedených podmínek.

Práva admina LMS GROUP Cz

Portál LMS GROUP Cz  je bezplatný a stále se vyvíjí. Admin proto nezaručuje vždy stoprocentní funkčnost a zajištění dat, !!!!SERVER SE NEZÁLOHUJE!!!!
Záloha dat je čistě záležitost člena a autora příspěvků.
Člen založením příspěvku souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním této služby. Admin  si vyhrazuje právo měnit funkce nebo vzhled portálu bez předchozího upozornění členů.

FOTOGALERIE
Fotogalerie slouží k prezentaci fotografií členů a přátel LMS GROUP Cz. Pravidla zde platí stejná, jako pro portál a to bez vyjímky. Navíc je dovoleno ukládat fotografie v max. rozlišení 800×600. Program pro jednoduchou hromadnou konverzi fotografií najdete zde

Tato pravidla jsou závazná pro každého, kdo portál LMS GROUP Cz využívá. Pravidla jsou ve vývoji, stejně jako celý portál, proto může dojít k jejich změně. O změnách, které se nebudou vztahovat ke stávajícímu obsahu příspěvků a portálu, nebude admin informovat  předem.